Den 22. oktober er officielt hvert år udnævnte til verdensstammedag. På denne dag og perioden omkring denne vil der finde forskellige arrangementer sted for skabe opmærksomhed omkring stammen. The Stuttering homepage finder der i oktober måned hvert år en on-line konference sted. Der er også mulighed for at se tidligere års indlæg samt meget andet information om stammen.