Foreningen har i perioden 1998-2004 - ved støtte fra satspuljen haft 2 projekter der rettede sig i mod undervisningen af børn, der stammer. Begge projekter blev ledet af Hermann Christmann Indsats overfor stammen hos børn - rapport                         At skabe rammer for behandling af stammen hos børn - artikel om projektet Undervis- ning/behandling af stammen hos børn