Stammebehandling/-undervisning finder sted i de fleste kommuner via Pædagogisk- psykologisk-kontor (PPR), hertil skal henvendelser rettes, når det er børn under 18 år og i den skolepligtige alder. For voksne gælder at stammebehandling /- undervisning sker via henvisning fra kommunen. Nogle kommuner har aftale med regionen om at henvendelser sker via deres taleinstitut/kommunikationscenter el.lign. Du kan nedenfor se en liste over nyttige adresser indhentet for et par år siden. Det var desværre ikke alle kommuner, der ønskede at komme med de nyttige adresser/oplysninger. Nyttige adresser